تاثیر زیتون بر بیماری های…قلبی – عروقی و فشار خون

تاثیر زیتون بر بیماری-زیتون دارای خواص بیشمار و متعددی مثل،تاثیر خواص زیتون بر سلامتی پوست و مو،تاثیر مثبت بر بینایی،بهبود جریان خون،سلامت مغز،تقوریت استخوان ها و …. میباشد.

خواص زیتون
خواص زیتون

خواص کلی میوه زیتون-تاثیر زیتون بر بیماری

زیتون درختچه ای از تیره اولئاسه Oleaceae با برگهای سبز دایمی است که از میوه و برگ آن برای مصارف خوراکی و درمانی استفاده می شود.۹۸ درصد محصول زیتون دنیا از منطقه مدیترانه است. اولئوروپئین « Oleuropein » موجود در برگ زیتون یک آنتی اکسیدان قوی است که میتواند مانع تشکیل پلاک آترواسکلروز شود. روغن زیتون از میوه درخت زیتون به دست می آید و حاوی حداقل ۳۰ ترکیب فنولی است. روغن زیتونهمچنین حاوی مقادیر زیادی اولئیک اسید است که نسبت به اکسیداسیون مقاوم است.

روغن زیتون با روش استخراج مکانیکی از میوه درخت Olea europaea به دست می آید. اگر اسیدیته روغن زیتون بكر کمتر از ۰ / ۸ درصدباشد، به آن روغن زیتون فوق بکر گفته می شود. نسبت تولید این روغن معادل ۱۰ درصد کل تولید روغن زیتون است. روغن زیتون معمولی ازترکیب روغن زیتون بکر و تصفیه شده به دست می آید. در طی تصفیه اليوز ۸۰ درصد ترکیبات فنولی از بین می رود و لذا مقادیر آن روغن زیتون بکر در مقایسه با سایر روغن های زیتون بیشتر است.پلی فنل اصلی آن هیدروکسی استریول است که در مقایسه با سایر پلی فنول ها دارای بیشترین خاصیت آنتی اکسیدان است. علاوه بر این ترکیباتفنلی روغن زیتون دارای خواص ضد التهابی است و دارای تأثیرات مثبت بر روی لیپوپروتئیلی ها، عملکرد پلاکت و سلامت استخوان است.

تاثیر مصرف زیتون بر بیماری قلبی – عروقی

تاثیر زیتون بر قلب
تاثیر زیتون بر قلب

بیماری های قلبی عروقی از شایع ترین بیماری های جهان است و اصلی ترین علت مرگ و میر در جهان باشد.اغلب بیماری های قلبی، ناشی از آترواسکلروز است و ارتباط بین اختلال لیپیدهای پلاسما و خطر بیماری عروق کرونر کاملا شناخته شده است.براساس مطالعات اپیدمیولوژیک روغن زیتون چربی اصلی رژیم غذایی سنتی مدیترانه ای است به همین دلیل در کشورهای مدیترانه ای میزانبیماری های عروق کرونر کمتر از سایر کشورهاست. همچنین، میزان کلی مرگ و میر، خصوصا بر اثر بیماری قلبی، در کسانی که رژیم غذاییأنها مشابه رژیم سنتی منطقه مدیترانه است پایین تر میباشد. رژیم مدیترانه ای همانند رژیم کم کربوهیدرات می تواند در بیماران نسبتا چاق دیابتی یاسالم موجب حفظ یا بهبود عملکرد کلیوی شود و با خطر کمتر بیماری های سالمندی مانند دمانس همراه است.روغن زیتون منبع آنتی اکسیدان های پلی فنولیک است که در میان فراورده های طبیعی که برای تنظیم پاسخهای ایمنی تغییر یافته استفاده میشوند در جوانان و سالمندان تأثیرات ضدالتهابی شناخته شده ای دارد. فوائد روغن زیتون عمدتا به حضور مقدار زیادی از اسیدهای چرب اشباع نشده و اجزایی مانند توکوفرول، کاروتنوئیدها، فسفولیپیدها و فنولیک ها برمی گردد. سطح بالای کلسترول پلاسما ؛ بویژه لیپوپروتئین با چگالی پایین عامل مهمی برای بیماری عروقی کرونر است ،اما رژیم های حاوی روغن زیتون موجب کاهش موتالینی ناشی از بیماری های قلبی -عروقی می گردد .

خواص روغن زیتون-تاثیر زیتون بر بیماری

روغن زیتون و قلب
روغن زیتون و قلب

روغن زیتون اکسیداسیون لیوپروتئین با چگالی کم ( LDL ) را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده و می تواند موجب افزایش کلسترول HDLشود ، یک متاآنالیز بر روی ۲۷ کارازمایی مشخص کرد که رژیم مدیترانه ای غنی از روغن زیتون می تواند موجب کم کردن کلسترول توتال وLD شود. علاوه بر این، ترکیبات فنلی می توانند ترکیب لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین را تغیر دهند. برخی از مطالعات کاهش سطح أپولیپوپروتئین B را گزارش کرده اند. مطالعه اسمیت و همکاران (۲۰۰۳) نشان داد که جایگزین کردن اسیدهای چرب غیر اشباع شده با اسیدهای چرب اشباع شده موجب کاهش چربی و کاهش تجمع پلاکتی در افراد سالم جوان می شود. یک کارآزمایی تصادفی شده نشان داد که رژیم مدیترانه ای غنی از روغن زیتون می تواند پس از صرف غذا از بدتر شدن عملکرد آندوتلیال جلوگیری کند. کارآزمایی دیگر اثر ضدترومبوز
روغن زیتون را نشان داد.
اسید اولئیک به عنوان اسید چرب اصلی روغن زیتون موجب افزایش (HDL) و آپوپروتنین Al و کاهش (LDL) و آپوپروتنین B می شود. به همین دلیل، اسید اولئیک می تواند بیماری های قلبی عروقی که از علل عمده مرگ و میر در کشور های صنعتی هستند جلوگیری کند. روغن زیتون باعث آترواسکلروز در مدل حیوانی شده و توسعه آترواسکلروز عروق کرونر را آهسته می کند و با کاهش سنتز DNA در سلولهای عضله صاف کرونر انسان همراه است.

تحقیقات روی روغن زیتون-تاثیر زیتون بر بیماری

در یک مطالعه کوهورت بر روی ۱۹۲۳ بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد، نقش محافظتی روغن زیتون در مرگ و میر مشخص شد. همچنین مصرف روغن زیتون همراه با درمان دارویی می تواند اثرات مفیدی بر بیماری های عروق کرونر داشته باشد و چون روغن زیتون غنی از مونو اسید چرب غیر اشباع شده است. می تواند خطر ابتلا به چاقی در دوران کودکی را نیز کاهش دهد. محققان مدرسه پزشکی دانشگاه آتن با بررسی مطالعات اپیدمیولوژیک به بررسی ارتباط بین رژیم مدیترانه ای و بیماری های قلبی پرداختند.
یافته ها نشان داد که پیروی از رژیم مدیترانه ای منجر به کاهش خطر بیماری قلبی از ۸ تا ۴۵ درصد می شود. یک مطالعه مورد شاهد در اسپانیا نشان داد که پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند به طور معنی داری موجب کاهش خطر بیماری قلبی شود. در یک مطالعه دیگر کسانی که مصرف چربی اشباع نشده در آن ها بالاتر بود بیشترین حفاظت را در برابر تمامی علل مرگ خصوصا بیماری های عروق کرونر داشتند.
اگرچه نقش رژیم غذایی مدیترانه ای در پیشگیری از بیماری قلبی-عروقی به مدت طولانی مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما ارتباط آن با بیماری های عروق مغزی از جمله سکته مغزی به ندرت مورد برسی قرار گرفته است. در مطالعه کاتسورینی (۲۰۱۱) ارتباط بین رژیم غذایی مدیترانه ای و پیشرفت سکته مغزی ایسکمیک مورد برسی قرار گرفت. این مطالعه اثر حفاظتی رژیم غذایی مدیترانه ای را بر ایجاد سکته مغزی ایسکمیک نشان داد. فرت (۲۰۱۱)، ارتباط بین رزیم غذایی مدیترانه ای و ناتوانی در فعالیت های روزمره زندگی را برسی کرد. نتایج نشان داد که این رژیم غدایی می تواند به کم کردن سرعت روند از کار افتادگی کمک کند.

تاثیر مصرف زیتون بر فشارخون-تاثیر زیتون بر بیماری

پر فشاری خون از عوامل خطر بیماری های عروق کرونر است و نقش و نقش استرس اکسیداتیو ئئر اتیولوژی آن شناخته شده است. هرچند مطالعات مختلف تاثیر روغن زیتون بر بیماری های قلبی-عروقی، بخصوص کاهش فشار خون را نشان داده اند،اما همه مطالعات اپیدمیولوژیک همبستگی بین مصرف چربی وفشار خون بالا را نشان نداده اند. در مطالعه پرونا(۲۰۰۴) نشان داده شد که رژیم غدایی حاوی زیتون و همچنین روغن زیتون در کاهش فشار خون سیستولیک بیماران سالمند مفید است. همچنین در یک مطالعه مقطعی مشخص شد که مردان ایتالیایی همچنین مقدار کمتری فشار خون دارند. در بیشتر کارآزمایی های بالینی نشان داد که افراد سالم تحت رژیم غنی ازروغن زیتون در مقایسه با کسانی که تحت مرحله اول رژیم غذایی برنامه آموزش ملی کلسترول بودند، کاهش فشار خون بیشتری را نشان می دادند. در یک کارآزمایی دیگر به کسانی که عادت به رژیم مدیترانه ای داشتند بعد از تجویز رژیم غنی از چربی های اشباع شده افزایش معنی دار فشار خون دیده شد. نتایج یک
کارآزمایی ببني متقاطع بر روی ۲۳ بیمار دارای فشار خون بالا که به آنها در طی یک سال رژیم های متفاوتی داده شد نشان داد که روغن زیتون به طور معنی داری نیاز به مصرف داروهای ضد فشار خون را کاهش می دهد. این مطالعه نشان داد هر چند روغن زیتون ممکن است اثر واضحی بر روی فشار خون افراد نرمال نداشته باشد. ولی میتواند منافی را برای بیماران دارای فشار خون بالا به دنبال داشته باشد. سندرم متابولیک خطر ابتلا به آنفارکتوس حاد بركارد را افزایش می دهد. در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده شرکت کنندگانی که تحت آموزش رژیم غذایی قرار گرفتند نسبت به شرکت کنندگانی که به پیروی از یک رژیم غذایی کم چرب توصیه شده بودند. کاهش در میزان کلی سندرم متابولیک را نشان دادند.

مصرف زیتون و رژیم غذایی-تاثیر زیتون بر بیماری

مصرف زیتون به عنوان یک عامل کلیدی درحمایت از اثرات سودمند رژیم غذایی مدیترانه ای شناخته شده است. روغن زیتون که به عنوان یک غذای مغذی، دارو، و به عنوان لوازم آرایشی برای قرن ها توسط مردم مدیترانه استفاده می شود موضوع مورد علاقه برای مخاطبان بوده است. کاربردهای بیولوژیکی درمانی و غذایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. در حال حاضر به شواهد علمی و مطالعات همه گیر شناسی و تجربی بالا متعدد، شناخت روغن زیتون به عنوان یک منبع غذا و دارو مورد اذعان قرار گرفته است. اثرات آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی،
ضدالتهابی و ضد سرطانی روغن زیتون در انواع مطالعات مشهود است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در کشورهایی که روغن زیتون منبع اصلی چربی در رژیم غذایی آنهاست مرگ و میر و بروز بیماری عروق کرونر قلب میزان کمتری دارد. گرچه فرض بر این است که خواص مفید رژیم های شبه مدیترانه ای بر اثر وجود ترکیبات خاصی مانند اسید اولئیک روغن زیتون باشد، تحقیقات اخیر نشان داده است که جز اسید غیر چرب روغن زیتن مانند فنول های خاص دارای فعالیت های بیولوژکی مفیدی هستند که ممکن است در پایین آوردن خطر بیماری کرونری قلب نقش داشته باشند به همین دلیل است که روغن زیتون ممکن است به سایر غذا ها و روغن های غنی از چربی های اشباع نشده سالمتر باشد.

نتیجه گیری

بر این باوریم تا با ارائه بهترین و مرغوب ترین کیفیت در محصولات “یه دونه دیگه” مصرف زیتون و فراورده های آن را با بیشترین تنوع و متناسب با هر ذائقه در سبد غذایی خانواده های ایرانی بگنجانیم و گامی مثبت در جهت سلامت جامعه برداریم.

شرکت والا گوهر پارس به عنوان اولین تولید کننده تخصصی انواع فراورده های زیتون با نام تجاری “یه دونه دیگه” در این مقاله قصد دارد به منظور بالا بردن سطح کیفی سلامت جامعه وآگاهی رسانی از خواص شگفت انگیز زیتون ، این میوه بهشتی ، با استناد بر شواهد و تحقیقات علمی به بررسی خصوصیات زیتون ، روغن زیتون و تاثیر مثبت مصرف دراز مدت آن بر سلامت قلب و عروق بپردازد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *