آدرس کارخانه:
مشهد، شهرک صنعتی توس ، فـاز یـک ، صنعـت ۵ ، واحـد ۲۰۷

فروشگاه مرکزی:
مشهد،احمد آباد،خیابان راهنمایی،بین راهنمایی ۱و۳

شماره تماس پشتیبانی آنلاین:
۰۹۱۵۰۷۶۷۶۵۰

instagram